Sasha Mäkilä orkestridirigeerimise rahvusvahelised meistrikursuse

I Aktiivosaleja

Kursustele valitakse 10 aktiivosalejat, kelle tööplaanis on: 15-20 minutit igapäevast tööd Pärnu Linnaorkestriga (11.-13.08.2020) Pärnu Linnaorkestri dirigeerimine meistrikursuste lõppkontserdil (14. 08.2020) õhtused grupitunnid ning kontserdijärgne tagasiside (15.08.2020) osalejatel on lubatud kõiki sessioone filmida.

Meistrikursuste repertuaar:

Beethoven – „Egmont“ avamäng, op. 84
Mozart – Kontsert flöödile, harfile ja orkestrile C-duur, KV 299
Brahms – Sümfoonia nr 2 D-duur, op. 73

II Vabakuulaja
Kursusel on võimalik osaleda ka vabakuulajana.

III Osalustasu ja registreerimine

Kursuste aktiivosaleja osalustasu:

1) kui registreerute enne 10. aprilli
– 1100 EUR. Summa ei sisalda majutust
– 1350 EUR. Summa sisaldab majutust 1 koht kaheses toas perioodil 9.-15.08.2020

2) kui registreerute enne 10. maid
– 1200 EUR. Summa ei sisalda majutust
– 1450 EUR. Summa sisaldab majutust 1 koht kaheses toas perioodil 9.-15.08.2020

3) kui registreerute enne 10. juunit
– 1300 EUR. Summa ei sisalda majutust
– 1550 EUR. Summa sisaldab majutust 1 koht kaheses toas perioodil 9.-15.08.2020

Meistrikursuste nõutav ettemaks on 200 EUR. Ülejäänud summa tuleb tasuda enne meistrikursuste algust või kursuste esimesel päeval.

Kursuste vabakuulaja osalustasu:
– 60 EUR päevas (ilma majutuseta)

Aktiivosavõtja registreerimistähtaeg on 10. juuni 2020. Täidetud registreerimislehe koos professionaalse CV ning fotoga (min 500 B) palume saata aadressile: info@parnuorkester.ee. Info aktiivosavõtjate hulka pääsemise kohta saadame meilile hiljemalt 19.06.2020.

Registreerimislehe saabumise kohta saadame meilile kinnituskirja, et oleme selle kätte saanud.

Aktiivosavõtjatele esitame e-kirja teel ettemaksuarve 200 EUR, mis tuleb tasuda 5 päeva jooksul. Ettemaksuarve mittetasumisel on korraldajal õigus pakkuda kohta nimekirjas järgmisele kandidaadile

NB! Ettemaksutasu ei tagastata, v.a juhul, kui meistrikursust ei toimu.

Täida REGISTREERIMISVORM

Similar Posts